Fasadmålning

Måla fasad

För att få en så fin och hållbar fasad som möjligt krävs rätt utrustning och bra underarbete. Se till att det finns stegar, penslar, tejp, täckplast med mera till hands. Innan du målar fasaden ska den både rengöras och behandlas och de områden som är omålade bör först grundmålas, eftersom det skyddar träet mot fukt.

Om nödvändigt kan fasaden behöva tvättas, borstas och även slipas. Att grundmåla är ett säkert sätt att skydda träet mot fukt men oftast behöver man endast grundmåla de områden som är omålade sedan innan. Är den ursprungliga färgen i väldigt dåligt skick kan det dock bli nödvändigt att grundmåla hela fasaden.

Börja måla

Om husfasadens färg börjar flagna eller om det tidigare underarbetet är slarvigt gjort, är det dags att måla om. Du får räkna med att lägga ungefär en fjärdedel av tiden på underarbetet, resten består av själva arbetet med att måla. Ett ordentligt förarbete är nyckeln till ett lyckat resultat.

Innan du börjar måla med vald täckfärg ska du låta eventuell grundfärg torka in ordentligt. Försök att anpassa mängden färg när du börjar med täckfärgen, det finns oftast rekommendationer för detta på färgburkens baksida. När första strykningen är gjord och har torkat är det dags att göra en andra strykning för maximal hållbarhet.

Att tänka på

Det finns en del praktiska saker att tänka på: Täck detaljer som inte ska målas, även växter och blommor. Ta bort buskar och växter som växer intill husväggen. Måla inte i direkt solsken då det kan bildas luftbubblor. Dagg och regn bör undvikas, då detta kan ge fläckar på färg som inte hunnit torkat.

Innan du väljer kulör till din husfasad är det viktigt att fundera på vad du vill åstadkomma med den nya färgen. Vill du ha en helt ny kulör och stor förändring eller kanske bara fräscha upp den gamla? Vilka delar av huset vill du framhäva och vad vill du dölja? Lycka till med målandet!