Balkongrenovering

Hur vet man när det är dags att renovera sin balkong? Jo förutom rent estetiska orsaker som man lätt ser själv så är det viktigt att hålla koll på så att betongen. Börjar den att spricka och lossa i framkant av balkongen, så kan delar av armeringsjärnen börjar bli synliga. Emellertid är det inte alltid att detta syns vid en yttre inspektion, balkongen kan se fin och intakt ut men att armeringsjärnen inne i konstruktionen ändå börjat bli angripna av korrosion. Om det inte går att se får man istället utgå från balkongens ålder och vanligtvis bör en sådan renoveras efter 30 till 40 år.

Balkongrenovering

Om man gör en totalrenovering av sin balkong så tar man bort hela balkongen med betong och armering och därefter gjuter man upp en ny platta med nya armeringsjärn. Har man tur och skadorna inte har gått för långt, samtidigt som balkongen inte är allt för gammal så kan det räcka med att gjuta på ny betong där den gammal har spruckit.

Vanligtvis krävs inget bygglov för att renovera en balkong men om det är så att själva balkongräcket skall höjas så bör man kontakta byggnadsnämnden för att kolla att detta är godkänt utan byggnadslov.

För att kunna ta bort den gamla balkongen och gjuta en ny måste du hyra in en byggnadsställning. Så när du ändå betalar för denna och gör jobbet med montering bör du samtidigt passa på att utföra fasadrenovering om det behövs. När byggnadsställningen väl är på plats målar du snabbt ytterväggen om så skulle behövas, likaså kan det vara bra att passa på att se över fönstren om det är något där som skall fräschas upp också.

Säkerhetsaspekten är en mycket viktig del och olyckor har hänt där företag och privatpersoner glömt att låsa eller spärra balkongdörren och ett fall från flera våningar kan lätt få dödlig utgång. Så var mycket noga med att låsa dörren och sätt upp varningstext innan du sätter igång med renoveringen.