Tegelfasad

En tegelfasad kommer att hålla bäst och ger en väldigt lång livslängd. Dess livslängd är cirka trettio år. Ifall det uppstår skador är tegel lätt att reparera med murbruk. Tegelalternativet är så gått som fritt från underhåll men det kan bli dyrt ifall det uppstår frostskador på vintern. Därför rekommenderar vi på PM Fasader ofta tegelfasad vid nybyggen, trots att det kanske inte är lika populärt som puts nu för tiden. Många gillar utseendet på tegel eftersom den ger en viss charm som många gillar. För den som vill ha ett lite modernare intryck på sin fasad lämpar sig tegel perfekt.

Tegelfasad

När man väljer att göra en tegelfasad finns det många olika färger att välja mellan. De vanligaste är nyanser av rött, orange och gult men utöver det kan man dessutom lägga puts på teglet. Med puts på teglet blir slutresultatet oftast mycket snyggt men det behöver underhållas regelbundet.

När man vill ändra utseendet på en tegelfasad är det inget som är särskilt enkelt. För att slutresultatet skall bli bra är det extra viktigt att först och främst reparera alla små sprickor och eventuella frostskador i tegelfogarna. Det är även bra att minnas att man inte får måla med en sådan färg som kommer att förändra teglets naturliga fuktsskyddsmekanik. Om färgen inte lämpar sig för teglet kan det uppstå stora skador på murverket.

En bra idé är att lägga ett tunnt lager med puts på ytan i stället för att måla teglet. Putsen jobbas in i fasaden och när den bränns kommer dessa två, putsen och teglet, att förenas. Ibland uppstår det problem med frostsprängningar vilka inte är att leka med. När dessa uppstår i teglet är det bäst att ordna profesionell hjälp så att man snabbt får fasaden i skick. Oftast handlar det om att man behöver sätta nytt tegel men i vissa fall lägger man på puts. Oberoende av vilket som väljs kan det vara en god idé att anlita arbetare som gör detta jobb eftersom ett fellagt tegel kan bli ett mycket större projekt i framtiden.