Tilläggsisolering

I Sverige går cirka 30 % av energianvändningen åt till att värma våra bostäder och genom att tilläggsisolera kan du spara mycket pengar som du kan göra roligare saker med än att betala energiräkningar. Det vanligaste man tilläggsisolerar är vindar och väggar på villor. Om du bara vill göra en av dem så är det allt som oftast tilläggsisoleringen av vinden som sparar mest energi, detta eftersom värmen stiger uppåt.

När det är dags att tilläggsisolera är det mycket viktigt att veta vad man gör så att man inte orsakar framtida fuktskador på grund av dålig cirkulatio