Fasadmålning

Måla fasad

För att få en så fin och hållbar fasad som möjligt krävs rätt utrustning och bra underarbete. Se till att det finns stegar, penslar, tejp, täckplast med mera till hands. Innan du målar fasaden ska den både rengöras och behandlas och de områden som är omålade bör först grundmålas, eftersom det skyddar träet mot fukt. […]