Tilläggsisolering

I Sverige går cirka 30 % av energianvändningen åt till att värma våra bostäder och genom att tilläggsisolera kan du spara mycket pengar som du kan göra roligare saker med än att betala energiräkningar. Det vanligaste man tilläggsisolerar är vindar och väggar på villor. Om du bara vill göra en av dem så är det allt som oftast tilläggsisoleringen av vinden som sparar mest energi, detta eftersom värmen stiger uppåt.

När det är dags att tilläggsisolera är det mycket viktigt att veta vad man gör så att man inte orsakar framtida fuktskador på grund av dålig cirkulation av luften. När det gäller vinden så är det enklaste och billigaste sättet ofta att blåsa in lösull, den här metoden går snabbt, är förhållandevis billig och ändå mycket energieffektiv. Ofta är det en form av cellulosaisolering man blåser in med hjälp av långa och grova slangar. Så i det normalfallet är det bästa att dra upp dessa slangar via vindsluckan och sen blåsa in ullen därifrån. Saknas vindslucka går det att lösa ändå men då får man borra upp ett litet hål någonstans på lämpligt ställe så att man där kan gå igenom med slangen.

Hur tjock isolering man lägger varierar lite från fall till fall beroende på hur mycket plats det finns mellan innertak och yttertak. Men 25 centimeter bör man i alla fall få in för att det skall få god effekt. En fördel man får på köpet som många inte är medvetna om är att huset blir betydligt tystare, du stänger ute många ljud som tidigare kunde tränga igenom väggarna. Så om du bor nära en väg och störs av vägljudet så kan faktiskt tilläggsisolering hjälpa mot problemet. När det gäller tilläggsisolering av ytterväggar måste man också vara medveten om att detta förändrar husets utseende och därför kan det vara bra att fundera över vilka estetiska värden man vill bevara innan man drar igång projektet.