Träpanel

När du väljer en träfasad ger den dig lite fler valmöjligheter men av alla material är det dock den som behöver mest regelbunden skötsel. Det vill säga tvättning och målning. Eftersom träet påverkas av väder och vind måste det ses över. En träfasad är rätt så enkel att bygga och även att ändra ifall man vill ha ett annat utseende senare. Trä är ett naturligt material och håller bra när den vårdas på rätt sätt.

Träpanel

När man bygger fasaden av trä kan man skapa olika uttryck eftersom träet går att lägga på olika sätt. Beroende på hur träet läggs kommer slutresultatet att se mycket olika ut. Man kan ha liggande eller stående panel, olika ornament eller annat som har fin effekt på huset.

En träfasad kan målas men det kan var mycket arbete med att underhålla det och förr eller senare blir det dags att måla om fasaden. Det ger dock en möjlighet till att ändra färg på fasaden i ett senare skede om man så vill. När man väljer träfasad kan det även under årens lopp finnas plankor eller delar av fasaden som behöver bytas ut. Ruttna plankor och eventuella delar som gått sönder av någon annan anledning behöver bytas ut eller repareras.

Det vanligaste träet som används är gran. Granen suger åt sig fukt väldigt långsamt och passar därför fint här på våra breddgrader och det har ett relativt bra motstånd mot röta. Vill man välja något lite billigare rekommenderas furu som dock behöver behandlas för att hållas snyggt. När man bygger en furufasad är det stammens inre del som används, det vill säga kärnvirket. På senare tid har man även börjat använda sig av lärkträd när man gör fasader. Lärkträd är betydligt mer elastiskt än gran och tall och det gör att materialet håller sin form mycket bra. Lärk kan vrida sig lite grann och därför brukar man rekommendera att detta virke placeras mycket tätt och att man renkapar virket i båda ändarna.

Ett av de lite ovanligare byggmaterialen är Jättetuja som är ett rätt så dyrt materialalternativ. Tuja behöver inte ses om väldigt mycket och den behöver inte heller målas. Den är hållbar och har en lägre densitet än de övriga träslagen.