Putsfasad

Om du vill ha ett pampigt och spännande uttryck på fasaden väljer du puts. Putsen, speciellt den vi kallar slätputsen, har synts i gatubilden sedan medeltiden just för att den lämpar sig bra både på moderna och äldre hus. När du väljer detta material är det bra om du anlitar en byggfirma som kan göra detta, eftersom det lätt kan uppstå fuktproblem om arbetet är gjort på fel sätt. Putsen är hållbar och behöver inte till exempel underhållas eller målas om så som en träpanel. Om en putsfasad får skador måste oftast hela fasaden putsas om eftersom det är svårt att fästa nytt på den gamla fasaden.

Slätputsen ger en fin och slät yta. När man börjar jobbet brukar man ofta vattna ytan efter några dagar för att uppnå en fin slät yta. Förr i tiden använde man kalkputs, men idag ser man slätputsen i många olika former. Slutresultatet beror mycket på vilken typ av puts man väljer. Ytputsen är ett bra skydd för huset, eftersom det effektivt skyddar mot väder och vind.

Putsen är len till ytan vilket gör att väggytan får ett mjukt utseende. När man ser ett hus som är putsat vet men inte alls vad som döljer sig under ytan. Huset kan ha både en stomme av trä eller av sten och dessa hus har oftast en fasad som ser snygg ut en längre tid. Det gäller dock att så fort som möjligt ta itu med mindre skador ifall man stöter på sådana.

Vad är då putsen gjord av? Jo, de innehåller bindemedel, vatten och ballast. Bindemedlet är antingen cement eller kalk eller en sammansättning av dessa båda. Det som används mest är kalkbaserade putser. Ballasten kallas de små korn som finns inne i själva putsen. Strukturen på putsens varierar och det finns både mycket grova och mycket finkorniga putser.