villalarm inbrott

Villalarm som extraförsäkring

Det har blivit väldigt vanligt att privatpersoner väljer att skaffa ett villalarm till sina fastigheter och bostäder eftersom det skapar en trygghet, oavsett om det är någon hemma eller inte. Det finns idag ett brett utbud av olika villalarm som har flera olika funktioner och prisklasser, men gemensamt för alla är att de på något sätt larmar när det uppstår farliga situationer gällande hemmet. Det kan röra sig om bränder, inbrott eller andra händelser.

Vad har ett villalarm för uppgift?

Villalarmet monteras upp i fastigheten och kan innehålla flera olika funktioner. Dit hör till exempel rörelsedetektorer som är anslutna till en panel. Det innebär i praktiken att om larmet av någon anledning skulle starta, informeras personerna som bor i fastigheten om att något inte står rätt till. Många gånger går det också att koppla sitt inbrottslarm till grannar eller andra personer i ens närhet, om det är så att man befinner sig utomlands eller av någon annan anledning inte kan ta sig till bostaden. Larmet är en trygghet då det startar så fort något är fel, vilket gör att man inte behöver oroa sig för till exempel brand eller inbrott.

Vad finns det för fördelar med ett villalarm?

Inbrottslarmets främsta uppgift att skydda både personer och fastigheten från olyckor eller andra farliga incidenter. Personer som har ett villalarm installerat i sin bostad har bättre kontroll över vad som sker i hemmet. En annan fördel är att larmen är kopplade till en eller flera telefoner, vilket gör att flera personer kan informeras samtidigt om att larmet har utlösts. Det ger också större möjlighet att kontakta polis eller brandkår i rätt tid. En nackdel däremot, är att vissa villalarm inte går direkt till någon larmcentral, utan det är personerna som bor i fastigheten eller personer i deras närhet som själva måste ringa efter larm om det skulle behövas.