Fasadmålning

Måla fasad

För att få en så fin och hållbar fasad som möjligt krävs rätt utrustning och bra underarbete. Se till att det finns stegar, penslar, tejp, täckplast med mera till hands. Innan du målar fasaden ska den både rengöras och behandlas och de områden som är omålade bör först grundmålas, eftersom det skyddar träet mot fukt. […]

Lägga nytt tak

Att äga hus är både roligt och krävande och det är mycket man måste tänka på. Till exempel att lägga nytt tak var 20-30:e år. Det är en stor åtgärd, men också en nödvändig investering. Det är absolut ett jobb som du klarar av på egen hand om du gör din efterforskning och lägger ner […]