Vikten av varselkläder för vägarbetare

För trafiksäkerhetens skull är det viktigaste för vägarbetare att bära varselkläder. Syftet med sådana plagg är att göra dem mer synliga för förare. Standarden kräver kläder med hög synlighet för arbetare som befinner sig nära motorfordon. Trafikverket och Arbetsmiljöverket kräver att dessa arbetare bär godkända varselkläder. Huvudsyftet med varselkläder med hög synlighet är att varna […]