Är fastighetsmäklare ett yrke för dig?

Då fastighetsmäklare blir ett allt populärare yrke råder det därför idag en större konkurrens på marknaden om jobben som mäklare. För att ens ha en chans till ett yrke som fastighetsmäklare bör man vara utbildad då det dagliga arbetet som mäklare kräver att man har kunskaper inom juridik, fastighetsvärdering, ekonomi samt byggnadsteknik. Som fastighetsmäklare har […]