Är fastighetsmäklare ett yrke för dig?

Då fastighetsmäklare blir ett allt populärare yrke råder det därför idag en större konkurrens på marknaden om jobben som mäklare. För att ens ha en chans till ett yrke som fastighetsmäklare bör man vara utbildad då det dagliga arbetet som mäklare kräver att man har kunskaper inom juridik, fastighetsvärdering, ekonomi samt byggnadsteknik. Som fastighetsmäklare har man dessutom väldigt oregelbundna arbetstider eftersom det i flera fall kan handla om kundmöten både på kvällar samt helger.

Tips: Lägenheter Örebro

Det finns idag cirka 6 650 registrerade mäklare som är under tillsyn av Fastighetsmäklarinspektionen. Det är dock långt ifrån alla som utbildar sig till fastighetsmäklare som sedan väljer att arbeta som det. En del kan hittas i andra yrken så som på fastighetsförvaltning, banker, kommunala bostadsbolag eller andra närstående fastighets – samt bostadsrelaterade verksamheter. Trots detta råder det ändå en stor konkurrens om jobben på marknaden. Det bedöms dessutom fortsätta vara hård konkurrens om jobben som fastighetsmäklare åtminstone det närmaste året.

Är man en erfaren fastighetsmäklare och väl etablerad på marknaden ser jobbmöjligheterna bättre ut. Konkurrensen om jobben spås vara fortsatt hård även på en fem samt tio års sikt. Det finns heller inget som säger att det finns mer jobb som mäklare i storstäderna än i de mindre städerna. Viktigt att komma ihåg är att även om det finns fler fastighetsmäklarbyråer i storstäderna finns det också fler utbildade mäklare som slåss om jobben. Ett bra tips är att under sin utbildning söka praktikplats hos en fastighetsmäklare som kan komma att behöva extra förstärkning inom ett till två år. På så sätt har man fått en värdefull kontakt genom sin praktik och dessutom redan hunnit lära sig hur just den mäklarbyrån fungerar vilket då är väldigt värdefullt vid en eventuell jobbansökan. Att skapa sig en bred kundkrets och knyta till sig många värdefulla kontakter är också något man bör göra för att öka sina chanser till att få ett jobb som fastighetsmäklare.